Een vroeg gotische kerk. Gebouwd in de dertiende eeuw. Bijzonder is de lantaarntoren, die ervoor zorgt dat er bijzonder licht in de kerk naar binnen valt. Sinds 1960 is de kerk in restauratie. Wel vinden er erediensten plaats. Ook is de kerk toegankelijk voor publiek. De De Sint-Niklaaskerk vormt samen met de Sint-Baafskathedraal en Het Belfort de beroemde Gentse torenrij.