Het paleis van de Dogen. Tot de achttiende eeuw werd Venetië door de Dogen geregeerd. Zij waren niet alleen de baas van Venetië, ze gaven ook leiding aan de Katholieke kerk. Het paleis dat er nu nog staat, is gebouwd tussen 1309 en 1424. De fundamenten dateren uit de negende eeuw. Het Dogenpaleis vind je op het San Marcoplein. Overigens waren de Dogen strenge regeerders. Viel je niet in de smaak, dan werd je zonder pardon geëxecuteerd.